กีฬากาบัดดี้คืออะไร ประวัติกีฬากาบัดดี้

กีฬากาบัดดี้ ประเภท กีฬากาบัดดี้ กาบัดดี้ ไทย การให้คะแนนกีฬากาบัดดี้ กีฬากาบัดดี้เป้าขาด สนามกาบัดดี้ อนิเมะกีฬา กาบัดดี้ กาบัดดี้ ประวัติ กีฬากาบัดดี้ ภาษาอังกฤษ

กีฬากาบัดดี้ กาบัดดี้ถูกรวมเข้ากับกีฬาระดับชาติในปี ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) โดยแคว้นมหาราษฏณ์ (Maharashtra) เป็นรัฐบุกเบิกที่นำกาบัดดี้มาบัญญัติไว้ในนโยบายระดับชาติและทำให้เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศอินเดีย กฎและกติกามาตรฐานได้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1918 แต่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1923 และทำการจัดการแข่งขันตั้งแต่นั้นมา กีฬากาบัดดี้ ภาษาอังกฤษ กาบัดดี้ก็ได้รับการพัฒนาและมีการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศขึ้นอย่างมากมายทั่วประเทศอินเดียตลอดทั้งปี

 

กีฬากาบัดดี้ , ประเภท กีฬากาบัดดี้ , กาบัดดี้ ไทย , การให้คะแนนกีฬากาบัดดี้ , กีฬากาบัดดี้เป้าขาด , สนามกาบัดดี้ , อนิเมะกีฬา กาบัดดี้ , กาบัดดี้ ประวัติ , กีฬากาบัดดี้ ภาษาอังกฤษ

 

ประเภท กีฬากาบัดดี้

กาบัดดี้ได้พัฒนาเป็นกีฬาระดับนานาชาติในปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) ในการแข่งขัน Berlin Olympics โดยสมาคม Hanuman Vyayam Prasarak Mandal แห่งเมืองอมราวดี แคว้นมหาราษฏร์นำไปแสดงเป็นกีฬาสาธิต ต่อมาในปี 1938 กีฬาชนิดนี้ก็ได้รับการแนะนำในการแข่งขัน Indian Olympic Games กาบัดดี้ ประวัติ ที่เมืองกัลกัตตา ปี ค.ศ. 1950 มีการจัดตั้งสมาพันธ์กาบัดดี้แห่งอินเดีย (All Indian Kabaddi Federation) การแข่งขันชิงชนะเลิศระดับชาติรวมถึงการกำหนดกฎและกติกาต่างๆ ที่เริ่มต้นขึ้นด้วยความพยายามมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1952 หลังจากที่มีการจัดตั้งสมาพันธ์กาบัดดี้สมัครเล่นแห่งอินเดีย (Amateur Kabaddi Federtion of India) แล้วการแข่งขันกาบัดดี้ประเภทชายระดับชาติก็ได้จัดขึ้นที่เมืองมัทราส (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเจนไน) ขณะที่การแข่งขันประเภทหญิงระดับชาติก็จัดขึ้นที่เมืองกัลกัตตาในปี ค.ศ. 1955

 

กีฬากาบัดดี้ , ประเภท กีฬากาบัดดี้ , กาบัดดี้ ไทย , การให้คะแนนกีฬากาบัดดี้ , กีฬากาบัดดี้เป้าขาด , สนามกาบัดดี้ , อนิเมะกีฬา กาบัดดี้ , กาบัดดี้ ประวัติ , กีฬากาบัดดี้ ภาษาอังกฤษ

 

กาบัดดี้ ไทย

กฎและกติกากาบัดดี้ที่เคยใช้มาก็ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง บางอย่างก็ได้นำไปใช้ในการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีในปี ค.ศ. 1954 ได้มีความพยายามที่จะสาธิตกีฬากาบัดดี้ในเทศกาลยุวชนโลกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมอสโคว์ ในปี ค.ศ. 1957 แต่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ อนิเมะกีฬา กาบัดดี้ กีฬากาบัดดี้ได้รับการบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของอินเดียในปี ค.ศ. 1961

 

กาบัดดี้กลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อสมาพันธ์กีฬาโรงเรียนแห่งอินเดียได้บรรจุกีฬากาบัดดี้ไว้ใน การแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียนในปี ค.ศ. 1962 สนามกาบัดดี้ องค์กรแห่งนี้มีหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศ สำหรับเด็กนักเรียนทั่วประเทศให้ทำการแข่งขันกีฬาทุกปีตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

กีฬากาบัดดี้ , ประเภท กีฬากาบัดดี้ , กาบัดดี้ ไทย , การให้คะแนนกีฬากาบัดดี้ , กีฬากาบัดดี้เป้าขาด , สนามกาบัดดี้ , อนิเมะกีฬา กาบัดดี้ , กาบัดดี้ ประวัติ , กีฬากาบัดดี้ ภาษาอังกฤษ

 

การให้คะแนนกีฬากาบัดดี้

สมาพันธ์กีฬากาบัดดี้สมัครเล่นแห่งอินเดีย กีฬากาบัดดี้เป้าขาด องค์กรใหม่ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1972 องค์กรนี้ รวมตัวกันโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้กาบัดดี้เป็นที่รู้จักในหมู่ประเทศเพื่อนบ้าน และทำหน้าที่จัดการแข่งขันชนะเลิศระดับชาติ สำหรับนักกีฬาทั้งชายและหญิง หลังจากมีการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาก็ได้มีการรวมผู้เล่นยุวชน (Sub junior) และเยาวชน (Junior) ไว้ในการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับชาติด้วยเช่นกัน

 

กาบัดดี้ได้รับบรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนระดับอนุปริญญาทั่วไปว่าด้วยการฝึกสอน โดยสถาบันการกีฬาแห่งชาติ การให้คะแนนกีฬากาบัดดี้ ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่พัฒนาการกีฬาในประเทศด้วยความพยายามมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 หลังจากนั้นก็มีการผลิตครูผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถออกมาทุกปี ในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เนปาลและบังคลาเทศก็ได้ส่งครูผู้ฝึกสอนไปศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญาในสาขาการกีฬาหลายแขนงรวมทั้ง กาบัดดี้ด้วย ครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกสอนนักกีฬาในระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบโดยมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นฐานรองรับ กีฬากาบัดดี้

 

 

ขอบคุณเครดิต https://kabaddi.or.th

 

 

ข่าวสารเพิ่มเติม